tel. 61 29 70 465

Doradztwo prawne:

 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych,
 • reprezentowanie klienta przed sądami w sprawach podatkowych,
 • reprezentowanie klienta w trakcie i po kontroli podatkowej.

doradztwo podatkowe

Doradztwo w pozyskiwaniu subwencji:

 • doradztwo w zakresie pozyskiwania krajowych środków pomocowych,
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania środków pomocowych unii europejskiej.

Doradztwo podatkowe w Polsce:

 • audyt podatkowy,
 • cło i akcyza,
 • doradztwo w zakresie podatku akcyzowego,
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn,
 • doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),
 • nadzór podatkowy,
 • planowanie podatkowe,
 • pomoc w prowadzeniu inwestycji,
 • pomoc w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej,
 • reprezentowanie przed organami podatkowymi,
 • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi.

 

Księgowość:

 • prowadzenie karty podatkowej,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych do celów podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki,
 • sporządzanie zasad polityki rachunkowości.

Doradztwo ekonomiczne:

 • doradztwo ekonomiczne dotyczące kontrolingu,
 • doradztwo ekonomiczne dotyczące rachunku kosztów,
 • doradztwo ekonomiczne przy pozyskiwaniu kredytów,
 • doradztwo ekonomiczne przy wycenie przedsiębiorstw,
 • doradztwo ekonomiczne przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • doradztwo ekonomiczne przy zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • doradztwo ekonomiczne przy zarządzaniu udziałami i akcjami,
 • doradztwo personalne.

Płace i ubezpieczenia społeczne:

 • rozliczenia płac i wynagrodzeń,
 • ubezpieczenia społeczne.

usługi kadrowe

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.